Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Στο τρέχον τεύχος του REJ / In the current issue of REJ

Revue des Études Juives 173:1-2 (2014)

  • Emmanuel Friedheim, "«Un oignon de l'idolâtrie» ou la dimension historique d'un vocable talmudique," 1-14 (abstract)
  • Thierry Murcia, "B. Giṭṭin 56b-57a. L'épisode talmudique de Titus, Balaam et Yeshu en enfer - Jésus et l'insolite châtiment de l'excrément bouillant," 15-40 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: