Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

William John Lyons, Joseph of Arimathea (review)

William Lyons, Joseph of Arimathea, Oxford University Press, 2014, 208pp., $29.95Διαβάστε την βιβλιοκρισία του Ian Boxall στο νέο βιβλίο του William John Lyons για τον Ιωσήφ τον από Αριμαθαίας. Καθώς η ιστορία της πρόσληψης τα τελευταία χρόνια προσελκύει όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον των ερευνητών, τέτοιες μελέτες είναι εξαιρετικά βοηθητικές. Όχι μόνο γιατί προσφέρουν πληροφορίες για την ερμηνεία βιβλικών προσώπων και κειμένων μέσα στην ιστορία, αλλά κυρίως γιατί αποκαλύπτουν τις δυνατότητες και τα όρια αυτής της ερμηνευτικής προσέγγισης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: