Σάββατο, 30 Αυγούστου 2014

Ένα φοιτητικό περιοδικό / A students' journal

Μολονότι στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει στη λογική ακαδημαϊκών και επιστημονικών περιοδικών, τα οποία φιλοξενούν κατά κύριο λόγο (για να μην πω αποκλειστικά) μελέτες διδακτόρων και ακαδημαϊκών δασκάλων, στο εξωτερικό τα πράγματα είναι διαφορετικά. Έτσι στο Bigham Young University εκδίδεται ηλεκτρονικά το φοιτητικό περιοδικό Studia Antiqua. A Student Journal for the Study of the Ancient World. Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού μάλιστα δημοσιεύονται τρία άρθρα με βιβλικό ενδιαφέρον και εξαιρετική ποιότητα. Θα πρέπει κάποτε να σκεφτούμε τέτοιους τρόπους ακαδημαϊκής έκφρασης για τους φοιτητές μας (για να μην αναφέρω εδώ την εκπαιδευτική χρησιμότητα ενός τέτοιου περιοδικού) και να ξεφύγουμε από τις λογικές ενός ακαδημαϊκού λόγου και διαλόγου που περιορίζεται μόνο στο επίπεδο των πανεπιστημιακών δασκάλων ή έστω και στον ευρύτερο κύκλο μόνο των διδακτόρων.


Jared Pfost, "A Literary Analysis of the Flood Story as a Semitic Type-Scene," 1-22
Sara K. Riley, "The Israelite Hand Drum (תף) and Israelite Women’s Musical Tradition," 23-47
Andrew Mickelson, "The Absence of ἐπιτιμάω in the Gospel of John," 48-61

Δεν υπάρχουν σχόλια: