Κυριακή, 24 Αυγούστου 2014

Η χρήση του Άσματος Ασμάτων στην αρχαία συναγωγή / The use of Song of Songs in ancient synagogues

Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Brill η μελέτη της Laura S. Lieber (Duke University) σχετικά με την αξιοποίηση του Άσματος Ασμάτων από τους Ιουδαίους ποιητές της Ύστερης Αρχαιότητας (4ος-7ος αι. μ.Χ.). 

Laura S. Lieber, A Vocabulary of Desire. The Song of Songs in the Early Synagogue (The Brill Reference Library of Judaism 40), Leiden, Brill 2014
xii, 450pp.
ISBN: 9789004234635
€162,00

Description 
In A Vocabulary of Desire, Laura Lieber offers a nuanced, multifaceted and highly original study of how the Song of Songs was understood and deployed by Jewish liturgical poets in Late Antiquity (ca. 4th-7th centuries CE). Through her examination of poems which embellish and even rewrite the Song of Songs, Lieber brings the creative spirit-liturgical, intellectual, and exegetical-of these poems vividly to the fore. All who are interested in the early interpretation of the Song of Songs, the ancient synagogue, early Jewish and Christian hymnography, and Judaism in Late Antiquity will find this volume both enriching and accessible.

The volume consists of two interrelated halves. In the first section, four introductory essays establish the broad cultural context in which these poems emerged; in the second, each chapter consists of an analytical essay structured around a single, complete poetic cycle, presented in new Hebrew editions with annotated original English translations.

Contents
Preface
Part 1:Essays
Chapter 1 “A Garden Enclosed”: The Song of Songs as a Gateway to Synagogue Poetry
Chapter 2 “Let Him Kiss Me”: The Place of Piyyut in the History of Interpretation of the Song
Chapter 3 “Your Voice is Sweet”: Piyyut as an Extension of Biblical Rhetoric
Chapter 4 “I Am My Beloved’s and His Desire Is for Me”: The World of the Songs
Part 2: Texts and Commentary
Translator’s Introduction
Chapter 5 A Love Song to the Torah: Anonymous, Qedushta Shir ha-Shirim Commentary
Chapter 6 Lyrics of Love: Yannai, Shivata Shir ha-Shirim Commentary
Chapter 7 Of Ritual and Reciprocity: Yannai, Qedushta Shir ha-Shirim Commentary
Chapter 8 The Power of Dew: Eleazar birabbi Qallir, Shivata for Dew Commentary
Chapter 9 Youthful Love Is Eternal: Eleazar birabbi Qallir, The Groom’s Qedushta Commentary
Chapter 10 Like Stars of Light: Eleazar (birabbi Qallir?), Yotzer Shir ha-Shirim Commentary
A Conclusion

Δεν υπάρχουν σχόλια: