Κυριακή, 24 Αυγούστου 2014

Ένα άρθρο στο τρέχον τεύχος του HTS / One article of biblical interest in the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 70:1 (2014)

James Alfred Loader, "Understanding of failure and failure of understanding: Aspects of failure in the Old Testament" (Original Research: A.S. Geyser Commemorative Lecture)

Δεν υπάρχουν σχόλια: