Σάββατο, 30 Αυγούστου 2014

Ένα νέο βιβλίο για την προς Φιλιππησίους / A new book on Philippians

Christ as the Telos of LifeΚυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Mohr Siebeck η μονογραφία του Bradley Arnold σχετικά με την αθλητική γλώσσα και τις αθλητικές παραστάσεις της προς Φιλιππησίους επιστολής καθώς και την σχέση της επιστολής με κείμενα ηθικών φιλοσόφων της αρχαιότητας. Ο συγγραφέας διαπιστώνει συγγένεια της δομής της επιστολής με τα κείμενα των τελευταίων. Μέσα σε αυτήν τη συνάφεια αξιοποιεί την αθλητική γλώσσα της εποχής του για να αναδείξει τον σκοπό της χριστιανικής ζωής. Αυτός συνοψίζεται στο 3, 13-14: για τον Παύλο ο σκοπός (τέλος) της ζωής του Χριστιανού είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. 

Bradley Arnold, Christ as the Telos of Life: Moral Philosophy, Athletic Imagery, and the Aim of Philippians (WUNT II 371), Mohr Siebeck, Tübingen 2014
XI, 259 pages
ISBN: 978-3-16-153326-6
€ 74.00

Δεν υπάρχουν σχόλια: