Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014

Το τρέχον τεύχος του περιοδικού Graphé / The current issue of Graphé

Το τρέχον τεύχος του περιοδικού Graphé 23 (2014) είναι αφιερωμένο στο βιβλίο της Ιουδείθ:

 • Jean-Marc Vercruysse, "Préface"
 • Catherine VIALLE,"Le Livre de Judith ou la victoire improbable"
 • Danielle DELMAIRE, "Le Livre de Judith et la dédicace au Temple selon les textes hébreux médiévaux"
 • John Nassichuk,"Poétiques de la paraphrase : la Judith viduae historia de Charles Godran (1569)"
 • Steeve TAÏLAMÉ, "La Judit de Du Bartas ou la vérité de la fiction"
 • Stéphane MERCIER, "Stratagèmes, mensonges ou amphibologies dans le Livre de Judith d’après quelques 
 • anciens commentateurs catholiques"
 • Béatrice FERRIER, "La décollation d’Holopherne mise en scène au XVIIIe siècle (1695-1797) : de la sainte terreur à l’horreur sublime"
 • Guy TEISSIER, "Entre Bible et « tragédie », la Judith Art déco de Giraudoux"
 • Souad ZAIED AKROUT, "Le jeu de l'amour et du poignard : Judith à travers les œuvres de Bernstein, Peyret-Chappuis et Klimt"
 • Frédéric MARTEAU, "La Juive et le Nazi. Le Livre de Judith à l’épreuve de la Shoah : une hantologie"
 • Florence BERNARD, "Judith : le corps séparé de Howard Barker - La catastrophe du désir"
 • Daniel ATTALA et Isabelle Durand-Le Guern, "De l’empire de l’image à la loi du discours : de Hebbel à Palant"
 • Jacques POIRIER, "Judith après Leiris, ou le retour à Béthulie"

Δεν υπάρχουν σχόλια: