Κυριακή, 24 Αυγούστου 2014

Ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του Heythrop Journal / A new article of biblical interest in the current issue of Heythrop Journal

Heythrop Journal 55:5 (2014)

Harris B. Bechtol, "Paul and Kierkegaard: A Christocentric Epistemology," 927-943

Δεν υπάρχουν σχόλια: