Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2014

Λιγότερο γνωστά απόκρυφα χριστιανικά κείμενα / Less known Christian apocryphal texts

Ο Tony Burke (Apocryphicity) έχει δημιουργήσει μία ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα όπου αναρτά περιλήψεις λιγότερο γνωστών απόκρυφων χριστιανικών κειμένων τα οποία θα δημοσιευθούν σε αγγλική περίληψη σε ένα τόμο τόμο που εκδίδει ο ίδιος μαζί με τον Brent Landau.

More Christian Apocrypha

Εκτενέστερες περιλήψεις υπάρχουν στο ιστολόγιο του Tony Burke: 

Δεν υπάρχουν σχόλια: