Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014

Αρχαίες επιστολικές αφηγήσεις (βιβλιοκρ.) / Ancient epistolary narratives (review)

Στο ηλεκτρονικό περιοδικό Bryn Mawr Classical Review δημοσιεύτηκε η βιβλιοκρισία του Lieve Van Hoof για ένα νέο συλλογικό τόμο σχετικό με τις αφηγήσεις μέσα στις αρχαίες επιστολές. Ένα μέρος μάλιστα του βιβλίου είναι αφιερωμένο σε αυτό το φιλολογικό είδος στον Ιουδαϊσμό και στον αρχαίο Χριστιανισμό:

Pp. xi, 412.  
ISBN 9789004249608.  
$193.00.

Δεν υπάρχουν σχόλια: