Κυριακή, 3 Αυγούστου 2014

Δυο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του StTh / Two articles of biblical interest in the current issue of StTh

Studia Theologica 68:1 (2104)

John M. G. Barclay, "Pure grace? Paul's distinctive jewish theology of gift," 4-20 (abstract)

Mogens Müller, "The New Testament gospels as Biblical rewritings. On the question of referentiality," 21-40 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: