Τρίτη, 5 Αυγούστου 2014

Bible, Critical Theory, and Reception Seminar (16-17th September, 2014)

Ένα ενδιαφέρον σεμινάριο σχετικά με την πρόσληψη της Βίβλου θα λάβει χώρα στα μέσα Σεπτεμβρίου στο Bristol. 


Bible, Critical Theory, and Reception Seminar (16-17th September, 2014) 

Programme
The Star & Dove, 75-78 St Luke’s Road, Totterdown, Bristol, BS3 4RY

DAY ONE
10-10.40am Tiffany Webster, ‘Margaret Thatcher as God?! An Unexpected Reading of Genesis 11:1-9’

10.45-11.25am Mat Collins, ‘Abraham, Isaac, and Polar Bears: Reading Genesis 22 through the Lens of Lost’

Break

11.50-12.30pm Jonathan Downing, ‘“Take Me Away!”: Prince, the Bible, and the End of the World as Sexual Liberation’

12.30-1.45pm Lunch (S); Dinner (N)

1.50-2.30pm Hugh Pyper, ‘The Bible in Moominland: Tove Jansson and the Deceptive Biblical Author’

2.40-3.20pm James Crossley, ‘Rudolf Rocker, Jewish Anarchists, and the English “Radical Bible”’

Break

4-4.40pm Michael Sandford, ‘Reading the New Testament with a New Age Guru: Jesus and the “New Spirituality” of Eckhart Tolle’

4.50-5.30pm Sarah Hussell, ‘Good News for all? The Bible, Christianity and the Continuation of Domestic Abuse in 21st Century Britain’

DAY TWO
9.30-10.10am Jonathan Cahana, ‘Unnatural Theology: Gnosticism, Radical Feminism, and the Frankfurt School’

10.20-11.00am Jo Carruthers, ‘Paul’s “As not”: Entanglements with Agamben, Calvin, Milton and Theories of Affect’

Break

11.20-12noon Thomas E. Hunt, ‘A Christian Order of Books and the Silence of Zachariah in the Patristic Era’

12.05-12.45pm Fiona Black, ‘Block Books and Erotic Skins: The Song of Songs and the Embattled (Medieval) Reader’

12.45 onward Lunch (S); Dinner (N)

Δεν υπάρχουν σχόλια: