Κυριακή, 3 Αυγούστου 2014

Στο τρέχον τεύχος του VigChr / In the current issue of VigChr

Vigiliae Christianae 68:3 (2014)


  • E.A. de Boer, "Tertullian on “Barnabas’ Letter to the Hebrews” in De pudicitia 20.1-5," 243-263 (abstract)
  • Richard Carrier, "The Prospect of a Christian Interpolation in Tacitus, Annals 15.44," 263-284 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: