Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014

Στο τρέχον τεύχος του JAJ / In the current issue of JAJ

Journal of Ancient Judaism 4:3 (2014)

  • Joshua Berman, "Historicism and Its Limits," 297-305
  • Jeffrey Stackert, Bernard M. Levinson, "The Limitations of »Resonance«," 310-333
  • Courtney Friesen, "Extirpating the Dragon," 334-351
  • Clint Burnett, "Going Through Hell; TAPTAPOΣ in Greco-Roman Culture, Second Temple Judaism, and Philo of Alexandria," 352-378
  • Larry W. Hurtado, "»Ancient Jewish Monotheism« in the Hellenistic and Roman Periods," 379-400
  • Shira Lander, "Inventing Synagogue Conversion," 401-416


Δεν υπάρχουν σχόλια: