Κυριακή, 3 Αυγούστου 2014

To τρέχον τεύχος του Théophilyon αφιερωμένο στον Ιούδα / The current issue of Théophilyon devoted on Judas

Théophilyon 19:1 (2014)

  • Dominique Cerbelaud, "De l’enfer au paradis : Judas dans la littérature francophone du XXe siècle" (abstract)
  • Jean-Marie Gueullette, "Judas, arrêté par la désespérance" (abstract)
  • Bernard Barc, "L'évangile de Judas réhabilite-t-il le disciple qui a livré Judas" (abstract)
  • Jacques Descreux, "« Serait-ce moi ? » Approche narrative du personnage de Judas en Marc, Matthieu et Luc-Actes" (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: