Τρίτη, 5 Αυγούστου 2014

Στο τρέχον τεύχος του FSR / In the current issue of FSR

Feminist Studies in Religion 30:1 (2014)

Julia Watts Belser, "Sex in the Shadow of Rome: Sexual Violence and Theological Lament in Talmudic Disaster Tales," 5-24

Michelle Fletcher, "What Comes into a Woman and What Comes Out of a Woman: Feminist Textual Intervention and Mark 7:14-23," 25-41 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: