Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2014

Ένα νέο βιβλίο για το ευαγγέλιο του Θωμά / A new book on the Gospel of Thomas

Από τον εκδοτικό οίκο Brill κυκλοφόρησε το ερμηνευτικό υπόμνημα και μετάφραση του Ευαγγέλιο του Θωμά. Ο συγγραφέας του νέου βιβλίου Simon Gathercole, του Πανεπιστημίου του Cambridge, έχει ήδη και παλαιότερα ασχοληθεί με το συγκεκριμένο εξωκανονικό βιβλίο (The Composition of the Gospel of Thomas: Original Language and Influences, Cambridge: Cambridge University Press 2012). Το νέο του πόνημα προσφέρει νέες προοπτικές στη μελέτη του συγκεκριμένου κειμένου. 

Simon Gathercole, The Gospel of Thomas (Texts and Editions for New Testament Study 11), Leiden, Brill 2014
ISBN: 9789004190412
700 σελίδες
€193,00


Για την συνέντευξη του ίδιου του Gathercole σχετικά με το νέο του βιβλίο πατήστε στον παρακάτω τίτλο: 


Eπιπλέον πρόσφατο τεύχος του JSNT είναι αφιερωμένο στις μελέτες των Gathercole και Goodacre σχετικά με το ευαγγέλιο του Θωμά: Journal for the Study of the New Testament 36:3 (2014)

Δεν υπάρχουν σχόλια: