Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2014

Έκθεση για την καθημερινή ζωή των νέων αρχαία και ρωμαϊκή Θεσσαλονίκη / Exhibition about everyday life in ancient and Roman Macedonia

«Νέος και με υγείαν αρίστην… Όψεις της ζωής των νέων στην αρχαία Μακεδονία»
Η καθημερινή ζωή των νέων στην αρχαία και ρωμαϊκή Θεσσαλονίκη αποτελεί το θέμα της έκθεσης που θα λειτουργήσει στο Μουσείο της Αρχαίας Αγοράς της Θεσσαλονίκης από 6 Σεπτεμβρίου έως 6 Νοεμβρίου 2014. Η έκθεση, όπου θα εκτεθούν 140 περίπου αντικείμενα από διάφορες πόλεις της Μακεδονίας, είναι οργανωμένη σε 8 θεματικές ενότητες οι οποίες καλύπτουν διάφορες πτυχές της ζωής των νέων και της πορείας τους από την εφηβεία στην ωριμότητα.  Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

"A young man in excellent health ... Aspect of youth life in ancient Macedonia"
The everyday life of youth in Ancient and Roman Macedonia is the topic of the exhibition that will run at the Ancient Agora Museum of Thessaloniki from September 6 to November 6, 2014. The 140 artifacts of the exhibition from various parts of Macedonia are organized in 8 thematic units and cover various aspects of the life of ancient young Macedonians: the cultural context, sports, body and beauty, ephebes etc. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: