Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2014

Το τρέχον τεύχος του ExpT / In the current issue of ExpT

The Expository Times 125:10 (2014)

  • L. W. Hurtado, "Revelatory Experiences and Religious Innovation in Earliest Christianity," 469-482 (abstract)
  • Richard K. Moore, "N. T. Wright’s treatment of ‘Justification’ in The New Testament for Everyone," 483-486 (abstract)
  • N. T. Wright, "Translating δικαιοσύνη: A Response," 487-490 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: