Σάββατο, 2 Αυγούστου 2014

Ένας συλλογικός τόμος για τα ψευδεπίγραφα της ΠΔ και την ΠΔ / A collective volume on the OT pseudepigrapha and the OT


Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό τόμο Peeters ένας συλλογικός τόμος με τις εισηγήσεις που διαβάστηκαν στο Colloquium Biblicum Lovaniense 2012:


coverE. Tigchelaar (ed.), Old Testament Pseudepigrapha and the Scriptures (BETL 270), Peeters, Leuven 2014
ISBN: 978-90-429-3128-2
95 ευρώ

Summary:
Old Testament Pseudepigrapha and the Scriptures contains the papers of the Colloquium Biblicum Lovaniense 2012, which focused on a series of contemporary questions in Pseudepigrapha research. The papers discuss the relationship of Old Testament Pseudepigrapha to scriptures, both in a technical sense (how did authors rewrite or interpret Scripture) and in a literary sense (how and why did authors expand or extend earlier scriptures). Many papers cover the phenomenon of pseudepigraphy, giving explanations ranging from pious forgery through various kinds of literary devices to authorial self-effacement. Some contributions discuss the historically fluid boundaries between canonical and pseudepigraphic texts, and the production and use of Old Testament pseudepigrapha in early Christianity.


Δεν υπάρχουν σχόλια: