Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του TC / A new article in the current issue of TC

TC: A Journal of Biblical Textual Criticism

Gareth Wearne, ‫ קרנים מידו לו‬and ‫:מימינו אשדת למו‬ Reading Habakkuk 3:4 and Deuteronomy 33:2 in Light of One Another

Δεν υπάρχουν σχόλια: