Σάββατο, 1 Ιουνίου 2013

Συνέντευξη του André Gagné για το Ευαγγέλιο του Θωμά / Interview of André Gagné on the Gospel of Thomas

Δέστε τη συνέντευξη του André Gagné για το Ευαγγέλιο του Θωμά στον Brice C. Jones:

Δεν υπάρχουν σχόλια: