Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013

Ένα νέο βιβλίο για την εκκλησιολογία των Ποιμαντικών επιστολών / A new book on the ecclesiology of the Pastorals

Από τον εκδοτικό οίκο Vandenhoeck & Ruprecht κυκλοφόρησε το βιβλίο της Korinna Zampfir για τους ρόλους γυναικών και ανδρών μέσα στην εκκλησία, όπως αυτή κατανοείται στις Ποιμαντικές Επιστολές.

Korinna Zamfir, Men and Women in the Household of God: A Contextual Approach to Roles and Ministries in the Pastoral Epistles, (NTOA / StUNT), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2013
473 σελίδες
ISBN 978-3-525-59360-8
100 €

Περιγραφή εκδοτικού οίκου
Η Korinna Zamfir εξετάζει τον τρόπο με τον οποίοι οι ποιμαντικές επιστολές επαναπροσδιορίζουν τους ρόλους και τις αρμοδιότητες ανδρών και γυναικών μέσα σε ένα νέο εκκλησιολογικό πλαίσιο (της εκκλησίας ως οίκου του Θεού). Η συναφειακή διερεύνηση επικεντρώνεται στο πολιτισμικό και κοινωνικό υπόβαθρο των κοινωνικών ρόλων των φύλων και της εκκλησιαστικής τάξης. Η συγγραφέας εφαρμόζει την πολιτισμική προσέγγιση που εισηγήθηκε ο Abraham Malherbe και συνδέει τις ποιμαντικές επιστολές με το ελληνορωμαϊκό κοινωνικό και πολιτισμικό τους περιβάλλον. Συζητά τις αντιλήψεις εκείνης της εποχής, όπως αυτές αντικατοπτρίζονται στην ηθική φιλοσοφία, στην πολιτική θεωρία, στο δράμα, στις επιγραφές της εποχής. Διερευνά την υιοθέτηση συντηρητικών νοοτροπιών σε αυτές τις επιστολές και προτείνει μία ανάγνωσή τους που στηρίζεται στην ιδεολογική κριτική. Επιπλέον εντάσσει στην έρευνά της στοιχεία από την προηγούμενη έρευνα για τον κοινωνικό κόσμο των αρχαίων χριστιανών και κυρίως των ιδιωτικών θιάσων. Η Zamfir υποστηρίζει ότι η εκκλησιολογία των ποιμαντικών επιστολών προϋποθέτει τη μεταφορική χρήση του οίκου του Θεού και καταδεικνύει ότι στην ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα ο οίκος δήλωνε μεγάλες κοινωνικές μονάδες όπως τους θρησκευτικούς θιάσους, την πόλη και τον κόσμο. Η εκκλησία είναι ο οίκος κι η πόλις του Θεού. Κατά συνέπεια οι ποιμαντικές επιστολές ορίζουν τους ρόλους και τα αξιώματα μέσα στην εκκλησία με βάση τη διάκριση σε ιδιωτικό και δημόσιο χώρο και με τη λογική της τιμής και της αισχύνης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: