Δευτέρα, 27 Μαΐου 2013

Στο τρέχον τεύχος του RHPR / In the Current Issue of RHPR

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Revue d'histoire et de philosophie religieuses 93:1 (2013), το οποίο είναι αφιερωμένο στον Alfred Marx, δημοσιεύονται τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος: 5-13:

 • Marc Philonenko, "'Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups' : l'arrière-plan araméen et qoumrânien d'un logion évangélique (Matthieu 10,16a et 4Q206 4 II 17)", 5-13
 • Thomas Römer, "Deux repas 'en miroir' dans l'histoire de Joseph (GN 37-50)", 15-27
 • Hans P. Mathys, "Die Erhebung Davids zum König nach der Darstellung der Chronik", 29-47
 • Manfred Oeming, "'Il offrait un holocauste pour chacun d'eux' (Job 1,5), pourquoi pas pour lui-même? : Opfer und Nicht-Opfer im Hiobbuch", 49-65
 • Adrian Schenker, "Le sort religieux de l'Israélite à l'étranger : implications de 1 S 26,19", 67-76
 • Francis Schmidt, "Pour une reconstitution du cycle liturgique annuel dans les Prières pour les fêtes (1Q34, 4Q507-509) : l'apport du papyrus opistographie", 77-91
 • Eberhard Bons, "Manger ou ne pas manger avec les étrangers? : quelques observations concernant Genèse 43 et le roman Joseph et Aséneth", 93-103
 • Daniel Gerber, "La construction de l'identité en Christ dans une ville gréco-romaine d'après la première Lettre de Paul aux Corinthiens", 105-120
 • Christian Grappe, "Repas nocturnes, fêtes et identité dans les Actes", 121-134
 • Regine Hunziker-Rodewald, "'Ruisselant de lait et de miel' : une expression reconsidérée", 135-144
 • Jan Joosten, "Réflexions théologiques sur Lévitique", 145-156
 • Jacques Schlosser, "Les agapes et l'identité chrétienne", 157-170

Δεν υπάρχουν σχόλια: