Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013

Βιβλιογραφία για την αρχαία χριστιανική λατρεία / Bibliography on early Christian worship

Ο Larry Hurtado δημοσίευσε στην ιστοσελίδα Oxford Bibliographies έναν σύντομο βιβλιογραφικό κατάλογο με σχόλια για τη λατρεία στον αρχέγονο Χριστιανισμό. Για να βρεθείτε εκεί, πατήστε στον παρακάτω τίτλο: 

Δεν υπάρχουν σχόλια: