Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

Το τρέχον τεύχος του BZ / In the current issue of BZ

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Biblische Zeitschrift 57:1 (2013) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:
  • E. Gaß, "Geschichte und Schöpfung. Überlegungen zum Monotheismus im Kyrosorakel (Jes 45,1-8)", 1-26
  • H.-J. Stipp, "Die Jeremia-Septuaginta als theologische Programmschrift", 26-45
  • S. Schapdick, "Die Metathesis der erschüttbaren Dinge (Teil 2)", 46-59
  • A. Standhartinger, "'Und alle aßen und wurden satt' (Mk 6, 42par.). Die Speisungserzählungen im Kontext römisch-hellenisticher Festkulturen", 60-81
  • M. Zehetbauer, "Stefanus - Der erste Heidentäufer?", 82-96
  • W. Schütte, "David, König Israels. Zum 'Prophetenschweigen' im Deuteronomistischen Geschichtswerk", 97-110
  • P. Riede, "Vorgeburtliche Erwählung und Fluch über den Tag der Geburt", 111-121
  • D. Zeller, "Gedanken zu Michael Wolter Paulusbuch" , 122-129

Δεν υπάρχουν σχόλια: