Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

Τι κρύβεται πίσω από το κείμενο / What lies betweent he lines of a text

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί ένα ενδιαφέρον κείμενο των Gordon Rugg και David Musgrave σχετικά με την αξιοποίηση ειδικού λογισμικού στην κατανόηση της δομής και των ενδοκειμενικών συνδέσεων ενός κειμένου. Για να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο (pdf), πατήστε στον παρακάτω τίτλο:

Δεν υπάρχουν σχόλια: