Δευτέρα, 27 Μαΐου 2013

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον ZThK / An article of biblical interest in the current issue of ZThK

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Zeitschrift für Theologie und Kirche 110:1 (2013) δημοσιεύεται μεταξύ άλλων και το εξής άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος: 

Christof Landmesser, "Rudolf Bultmann als Paulusinterpret", 1-21

Δεν υπάρχουν σχόλια: