Τρίτη, 28 Μαΐου 2013

Η δόξα του σταυρωμένου - σπουδές στον Ιωάννη / The Glory of the Crucufied - Studies on John

Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Mohr Siebeck ένας τόμος με μελέτες στο κατά Ιωάννην ευαγγέλιο του καθηγητή Jörg Frey. Σε αυτές ο γνωστός καινοδιαθηκολόγος και ειδικός στις ιωάννειες σπουδές παρουσιάζει τη σχέση του τετάρτου ευαγγελίου με τα κείμενα του Κουμράν και με τα συνοπτικά ευαγγέλια, το ρόλο που διαδραματίζουν οι Ιουδαίοι μέσα στο κατά Ιωάννην, η θεολογία του Σταυρού και το μοτίβο της δόξας κ.ά.

Jörg Frey, Die Herrlichkeit des Gekreuzigten: Studien zu den Johanneischen Schriften I (WUNT I/307) Hrsg. v. Juliane Schlegel Mohr Siebeck, Tübingen 2013
σσ. IX + 886
ISBN 978-3-16-150782-3
159 ευρώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: