Κυριακή, 2 Ιουνίου 2013

Στο τρέχον τεύχος του Perspectives in Religious Studies / In the current issue of Perspectives in Religious Studies

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Perspectives in Religious Studies 40:1 (2013) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:


  • Thomas B. Slater, "Apocalypticism and eschatology : a study of Mark 13:3-37", 7-18
  • Greg Carey, "Apocalyptic discourse as constructive theology", 19-34
  • Jerry L. Sumney, "In Christ there is a new creation : apocalypticism in Paul", 35-48
  • David L. Barr, "John is not Daniel : the ahistorical apocalypticism of the apocalypse", 49-63
  • Mitchell G. Reddish, "Followers of the lamb : role models in the book of Revelation", 67-79

Δεν υπάρχουν σχόλια: