Τρίτη 13 Ιουλίου 2021

Στο τρέχον τεύχος του ZThK / In the current issue of ZThK

 Zeitschrift für Theologie und Kirche 118/2 (2021)

Christoph Berner, "Gottes Wort und Schreibers Griffel: Die Redaktionsgeschichte alttestamentlicher Texte als Herausforderung für Exegese und Theologie," 141-159 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: