Τρίτη 13 Ιουλίου 2021

Στο τρέχον τεύχος του JECS / In the current issue of JECS

 Journal of Early Christian Studies 29/2 (2021)

Alexander H. Pierce, "Apokatastasis, Genesis 1.26–27, and the Theology of History in Origen's De Principiis," 169-191 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: