Τρίτη 13 Ιουλίου 2021

Στο τρέχον τεύχος του Numen / In the current issue of Numen

 Numen 68/4 (2021)

  • Luther H. Martin, "Seeing the Mithraic Tauroctony," 357–381 (abstract)
  • Moshe Blidstein, "Invoking Humans in Roman-Era Oaths: Emotional Relations and Divine Ambiguity," 382–410 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: