Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021

Στο τρέχον τεύχος του RThL / In the current issue of RThL

 Revue Theologique de Louvain 52/2 (2021)

Elena di Pede, "Les métaphores familiales chez Ézéchiel: Alliance, élection et vivre ensemble," 190 - 212 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: