Τρίτη 13 Ιουλίου 2021

Άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / Some articles of biblical interest in the current issue of HTS

 Hervormde Teologiese Studies 77/1 (2021)

 Hervormde Teologiese Studies 77/4 (2021)

Δεν υπάρχουν σχόλια: