Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021

Ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article in the current issue of HTS

 Hervormde Teologiese Studies 77/4 (2021)

Elma M. Cornelius, "Attributes of God in Ephesians: Meaning and relevance"

Δεν υπάρχουν σχόλια: