Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021

Ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο HTS / A new article of biblical interest in HTS

 Hervormde Teologiese Studies 77/1 (2021)

Hans Ausloos, "Deuteronomy 34:6: Moses’ burial in text and translation"

Δεν υπάρχουν σχόλια: