Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021

Ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του Open Theology / A new article of biblical interest in the current issue of Open Theology

 Open Theology 7/1 (2021)

Janelle Peters, "Creation, Angels, and Gender in Paul, Philo, and the Dead Sea Scrolls," 248-255 


Δεν υπάρχουν σχόλια: