Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του Scriptura / An article of biblical interest in the current issue of Scriptura

 Scriptura 120/1 (2021)

Muhammad Ashraf Ebrahim Dockrat, "An Exodus (2:11-22) Before Exodus (6:2f): Rendering the Two Events in Early Biblical Versions (MT and Arabic) Compares with the Qur'anic (Surah 28:14f) Account

Δεν υπάρχουν σχόλια: