Τρίτη 13 Ιουλίου 2021

Ο Θεός στο βιβλίο των Θρήνων / God in Lamentations

 Στην ιστοσελίδα TheTorah.com ο Edward L. Greenstein (Πανεπιστήμιο Bar Ilan) συζητά το ρόλο του Θεού στο βιβλίο των Θρήνων εκκινώντας από το ερώτημα γιατί ο ίδιος ο Θεός δε θρηνεί, μία ιδιότητα που ήταν συνηθισμένη στους θεούς της Εγγύς Ανατολής:

Where Are God’s Tears in Lamentations?

Δεν υπάρχουν σχόλια: