Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2021

Αυτοί που έφυγαν το 2020 / In memoriam (+2020)

Philip J. King (1925-2019)

Meindert Dijkstra (1947- 2020)

Petr Pokorný (1933-2020)

Klaus Berger (1940-2020)

Christof Felix Hardmeier (1942-2020)

Robert K. Englund (1952-2020)

James Dunn (1939-2020)

Καίτη Χιωτέλλη (+2020)

Hans M. Barstad (1947-2020)

Marguerite Harl (1919-2020)

James A. Sanders (1927-2020)

Robert Jewett (1933-2020)


Δεν υπάρχουν σχόλια: