Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020

Το τρέχον τεύχος του BBR / The current issue fo BBR

 Bulletin of Biblical Research 30/4 (2020)

  • Markus Zehnder, "The Question of the “Divine Status” of the Davidic Messiah," 485-514 (abstract)
  • Steven M. Bryan, "Onomastics and Numerical Composition in the Genealogy of Matthew," 515-539 (abstract)
  • Adam Winn, "'This Generation': Reconsidering Mark 13:30 in Light of Eschatological Expectations in Second Temple Judaism," 540-560 (abstract)
  • David Wallace, "Friendship in Philemon," 561-582 (abstract)

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: