Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020

Η πρόσληψη του Πέτρου από την εκκλησία της Ρώμης / Peter's reception in the Church of Rome

 Στην ιστοσελίδα ANE Today ο Roald Dijkstra (KU Leuven) παρουσιάζει μια σειρά από ενδιαφέρουσες μαρτυρίες για τον τρόπο πρόσληψης της μορφής του Πέτρου από την εκκλησία της Ρώμης και αξιοποίησή του στην προσπάθεια ενοποίησης της δυτικής χριστιανοσύνης:

The Apostle Peter, Anchor of the Church

Δεν υπάρχουν σχόλια: