Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020

Το τρέχον τεύχος του JSPs / The current issue of JSPs

 Journal for the Study of Pseudepigrapha 30/2 (2020)

  • Asaf Gayer, "A new reconstruction of the 'Wisdom of the Hands' unit in 4QInstructiond (4Q418)," 60-73 (abstract)
  • Benjamin Wold, "'Ḥokma of the Hands' in early Jewish sapiential tradition and the Letter of James," 74-86 (abstract)
  • Jonathan Ben-Dov, "Family relations and the economic-metaphysical message of Instruction," 87-100 (abstract)
  • George J. Brooke, "Esoteric wisdom texts from Qumran," 101-114 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: