Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2021

Η ιουδαϊκή ερμηνεία του Ψαλμού 2 / Jewish interpretation of Psalm 2

 Ο δεύτερος Ψαλμός κι ειδικά ο στ. 7 αποκτούν χριστολογικό περιεχόμενο στον αρχέγονο Χριστιανισμό, όπως βεβαιώνει η Καινή Διαθήκη. Ποιο ήταν όμως το αρχικό νόημα του Ψαλμού και πώς ερμηνεύτηκε στην ιουδαϊκή παράδοση; Αυτό το ερώτημα αποπειρώνται να απαντήσουν οι Marc Zvi Brettler και Amy-Jill Levine στο άρθρο του που δημοσιεύεται στη σελίδα TheTorah.com: 

Psalm 2: Is the Messiah the Son of God?


Δεν υπάρχουν σχόλια: