Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του ZThK / In the current issue of ZThK

 Zeitschrift für Theologie und Kirche 117/4 (2020)

Michael Theobald, "Kirche im Neuen Testament," 377-408 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: