Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του HTS / An article in the current issue of HTS

 Hervormde teologiese studies 76/4 (2020)

Christo Lombaard, "Aspects of the concept of theo-logy in the Old Testament: A discussion on J. Gericke"


Δεν υπάρχουν σχόλια: