Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του NTT Journal for Theology and the Study of Religion / In the current issue of NTT Journal for Theology and the Study of Religion

 NTT Journal for Theology and the Study of Religion 74/4 (2020)

Petra von Gemünden, "Translating Anger : A comparison of the Masoretic and Greek text of the Septuagint of the Book of Proverbs," 319-336 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: