Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του Numen / In the current issue of Numen

Numen 68/1 (2021)

  • Jitse H. F. Dijkstra, "Appropriation: A New Approach to Religious Transformation in Late Antiquity," 1–38 (abstract)
  • Valentino Gasparini, "Religious Agency and Time Regimes in the Roman Empire: The Cult of Anubis as a Case Study," 39–76 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: