Σάββατο, 6 Αυγούστου 2016

Στο τρέχον τεύχος του HTS / In the current issue of HTS

Hervomde Teologiese Studies 72:1 (2016)

Jakub Urbaniak, Elijah Otu, "The dynamics of God’s reign as a hermeneutic key to Jesus’ eschatological expectation"

Hervomde Teologiese Studies 72:4 (2016)

Peter-Ben Smit, "Ritual failure in Romans 6"

Δεν υπάρχουν σχόλια: